zájazd Ba-Devín-Planetárium v Hlohovci - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

zájazd Ba-Devín-Planetárium v Hlohovci

 
p. Malíková


  Výbor našej pobočky SLZ zorganizoval k ucteniu si pamiatky gen. Dr. M. R. Štefánika tematický zájazd na deň 26.4.2016.
Prvou zastávkou sa stala Bratislava, pamätník M. R. Štefánika. Ešte pred vjazdom do Bratislavy  /z obavy, že bude dopravná zápcha/ členka Štefánikovej spoločnosti p. Marta Malániková zoznámila so životom M. R. Štefánika, predovšetkým ako vedeckého pracovníka v oblasti astronómie,  účastníka 1. svetovej vojny  a jeho zásluhách na vzniku prvého slobodného štátu Čechov a Slovákov, ČSR.
Báseň „Pred mohylou M. R. Štefánika“ nám zarecitovala Ing. Petronela Hajná.

 
pri pomníku gen.M.R.Štefánika
Autobus nás priviezol až do blízkosti sochy M. R. Štefánika, kde sme sa poklonili a v krátkom rozjímaní vzdali hold tomuto velikánovi našich dejín.

ďaľšie foto

oveľa viacej fotografíi je uložené na Webe :
http://svaton12.rajce.idnes.cz/DEVIN_2016

 
V prístave sme nastúpili na výletnú loď Martin, ktorou sme sa plavili k hradu Devín. Plavba za pekného počasia bola kľudná , obdivovali sme jarnú prírodu v okolí Dunaja i panorámu Bratislavy. .


P
o hodinovej plavbe sme sa priblížili k majestátnemu hradu    Devín kam smerovala naša plavba

niektorí sme boli aj na kapitánskom mostíku
PREHLIADKA HRADU DEVÍN
krátko z histórie

Na hradnom nádvorí nás čakala sprievodkyňa, ktorá nám odborne vysvetlila dejiny tohto hradu, rody, ktoré ho vlastnili, funkčnosť jednotlivých časti hradu dnes už zrúcanín atď.  Hrad Devín patrí spolu s Nitrianskym a Bratislavským hradom k najstarším historicky doloženým hradom na Slovensku. Nachádza sa na sútoku riek Dunaja a Moravy s krásnym výhľadom na okolie. Svojho času, v stredoveku to bola Veľkomoravská obranná pevnosť Rastislavovho kniežatstva.

ďaľšie foto

oveľa viacej fotografíi je uložené na Webe :
http://svaton12.rajce.idnes.cz/DEVIN_2016

 

Po poobedňajšej prestávke sme smerovali do Hlohovca, na exkurziu  hvezdárne a planetária M. R. Štefánika. Už nás čakala pracovníčka hvezdárne, ktorá nás zaviedla do tematickej miestnosti, usadila do pohodlných kresiel pre sledovanie nočnej oblohy, ktorá sa pred nami premietala. Vypočuli sme  si  odborný výklad o vzniku slnečnej sústavy o pohybe planét, vzniku hviezd, vytvorených obrazcoch . / kozoroh, vodnár, panna atd./ Prednáška bola prispôsobená pre nás väčšinou  laikov,  aby sme sa aspoň čiastočne dokázali zorientovať v jasnej nočnej oblohe

posledný cieľ -- PLANETÁRIUM
zhodnotenie :

Toto bol posledný cieľ  nášho zájazdu. Veríme, že väčšina z nás účastníkov zájazdu  /36 osôb/ bola s jeho programom spokojná a každý si z neho odnášame pekné zážitky. Prispelo k tomu i dobré počasie.
Na zorganizovaní tohto zájazdu, jeho hladkého priebehu  mal najväčšiu zásluhu člen výboru našej pobočky SLZ,  Tono  Švančara, začo mu patrí i naše poďakovanie.

 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky