náš 95 ročný Karolko - Kopírovat - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

náš 95 ročný Karolko - Kopírovat

ARCHÍV > SLZ Trenčín 2016


Významného životného jubilea 95 rokov /nar.27.4.1921/ sa dožíva náš člen  p.Karol  Steklý.
Predseda pobočky p. Kamenický odovzdal oslávencovi Pamätný list prezidenta SLZ a knihu s venovaním.
Zaželal mu v mene našich členov veľa zdravia a životného optimizmu do ďalších rokov života.

 

Pri tejto príležitosti nás p. Karol  Steklý zoznámil so svojím bohatým životopisom, predovšetkým za obdobie 2. svetovej vojny, ktorej bol priamym účastníkom.
počas prednášky nás navštívil predseda SZPB v Trenčíne p. Ing Ondráš kedy mu odovzdal Ďakovný list  SZPB
pozri viacej
 V roku 1943 nastúpil na
(pozri viac) vojenskú základnú službu k ženijnému útvaru v Novom Meste n/V. Po ukončení výcviku bol odvelený na front k zaisťovacej  divízii, ktorá vtom čase pôsobila v Bielorusku v blízkosti Minska.  Za krátky čas z dôvodu nespoľahlivosti príslušníkov divízie, ktorí začali spolupracovať s Bieloruskými partizánmi  a často prebiehali na ich stranu, ako napríklad  kpt. Nálepka, Nemecké velenie premiestnilo divíziu na južný front do Talianska.  Transport trval 6 dní a prechádzal mimo územia Slovenska, z obavy  dezercie príslušníkov divízie.  viac
Pán K. Steklý od začiatku pôsobenia na fronte vykonával funkciu skladníka výzbrojného materiálu. V čase ofenzívy spojeneckých vojsk pri ústupových bojoch sa osobne dostal do veľmi kritických situácií. Prežil letecké nálety a bombardovanie. Často len o vlások unikol smrti. Videl na vlastné oči ako Taliani  popravujú vlastných vojakov dezertérov a partizánov atd.
 viac
Zažil chaos ústupových vojsk, kedy spojenci postupovali 100 km za deň. V čase ukončenia vojny sa nachádzal na severe Talianska.
 Do vlasti sa vrátil až v auguste r.1945 . V armáde v čase vojny pôsobil cez tri roky.

 
JUBILANT medzi priateľmi z SLZ

Po skončení 2.sv. vojny sa v auguste r.1945 vrátil z Talianska do vlasti. Ešte do decembra tohto roka bol v služobnom pomere v čs. armáde. Pôsobil v Komárňanskej pevnosti, ako inštruktor výcviku.     
V občianskom živote začal pracovať ako bagrista v Severočeských povrchových uholných baniach, kde pôsobil 10 rokov. Po úmrtí matky sa vracia na Slovensko a zamestnáva sa v Závode ťažkého strojárenstva v Dubnici  n/V. Tu pracoval až do odchodu do dôchodku.
I ako dôchodca sa aktívne zapojil do spoločenského života. Ako člen SZPB sprevádzal Talianske delegácie, ktoré sa zúčastňovali výročných osláv SNP.
Stal sa členom Štefánikovej spoločnosti. Jeho dobrú znalosť Talianskeho jazyka využil i bývalí minister obrany SR p. Pavol Kánis. Ten so skupinou leteckých odborníkov zdokumentoval leteckú haváriu pri ktorej zahynul
gen. Dr. M. R. Štefánik. Osobne nadviazal kontakty s majiteľkou firmy, ktorá vyrábala bombardér CAPRONI . Získal pre p. Kánisa podrobnú konštrukčnú dokumentáciu uvedeného tipu.
Pán  Steklý osobne publikoval históriu výroby uvedeného typu, jeho letové vlastnosti, výzbroj   i použitie v bojovej činnosti.
Stal sa nadšeným zberateľom  častí havarovaných lietadiel z 2.sv. vojny na území Slovenska. Vlastní niekoľko exponátov, ktoré sú uložené v historickom múzeu  v Slavičíne.
Hoci Karol Steklý nebol letcom ani parašutistom, stal sa členom Klubu letcov a parašutistov - pobočky SLZ gen. Dr. M. R. Štefánika pri Posádkovom klube Trenčín. Aktívne pracoval na rekonštrukcii lietadla, na ktorom zahynul gen. Štefánik. Zoznámil sa pritom aj so synom a dcérou konštruktéra a výrobcu lietadla Caproni, s pani barónkou dodnes udržuje kontakt. Karol Steklý je jedným zo zakladateľov trenčianskej pobočky Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika..

Je členom SLZ gen. Dr. M. R. Štefánika i členom klubu parašutistov. Po dovŕšení 90 rokov vykonal dva tandemové zoskoky padákom na letisku v Slávnici.
Zúčastňuje sa besied v spoločenských organizáciách  a školách, kde mladšej generácii  popisuje hrôzy vojny. Stal sa tak aktívnym bojovníkom za mier. Dokáže poukázať i na nebezpečie, ktoré pre nás hrozí v dnešných dňoch,  
pri našej ľahostajnosti.

 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky