Spomienky 2 - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Spomienky 2

Zo života našich členov

Letecké zážitky – 2.
          Po predchádzajúcom príspevku do našej Web stránky  o leteckých ilúziách
pridávam ďalší  o mojich zážitkoch pri lietaní na vrtuľníkoch.

Na vrtuľníkoch som celkom nalietal 3350 hodín z toho 2250 hod..na  MI-4 a 1100 hod. na Mi8.
        Preškoľovanie  pilotov  prúdového stíhacieho letectva z Migov na vrtuľníky  novo-
zakladajúceho  vrtuľníkového pluku v Brne ,bolo pre nás herkulovská robota. Pilotáž
vrtuľníku je oproti pilotáži klasického lietadla  ohromne zložitejšia ,náročnejšia.
Prekonať návyky z klasickej pilotáže nám dalo opravdu zabrať. Zvládnuť novú techniku

pilotáže  vrtuľníka bolo dosť náročné, ale zvládli sme aj to.
  

Prvý nepríjemný zážitok na vrtuľníku  Mi4  bol let v noci na letisku Slatina- Brno
keď mi vysadil motor . Bolo to na výške iba 300m ,v zime v januári . Po vysadení motoru
(  z dôvodu zanesenia palivových filtrov) som vrtuľník uviedol do režimu autorotácie,
zapol  svetlomet  a pristával miernou  doprednou  rýchlosťou do zmrznutého oraniska.
Po pristaní  sme ihneď vypli elektriku, ale nie naftové kachle, ktoré buchli. Pristanie sa
podarilo tak, že vrtuľník nebol ani  škrabnutý .Dostal som zato odmenu 500 Kčs.


    Druhý prípad, zas  v noci, let za IFR ,zas vysadenie motoru, teraz na MI-8.
Udalosť sa stala pri navigačnom lete  za ZPP podmienok v noci v oblakoch na letovej
hladine . Trať : Trenčín – Prostějov – Piešťany – Trenčín. Let v oblakoch bol sprevádzaný
silnou námrazou a proti námrazové  zariadenie pri plnej funkcii nestačilo .Vstupné hrdlo
vzduchu do motoru namrzlo tak, že  motor vysadil za doprovodu  silnej rany. Našťastie
druhý motor nevysadil. Naša poloha bola  v ose letiska Přerov, ktoré malo práve
prevádzku.  Ohlásil som  situáciu na oblasť i riadiacemu  lietania  do Trenčína a požiadal
o navedenie na pristanie  riadiaceho na letisko Přerov. Tesne pred pristaním sa palubnému
technikovi podarilo nahodiť mŕtvy motor, pristanie bolo  bez problémov. Po pristaní
z vrtuľníka opadávali  veľké kusy ľadu.
       Bola  to  ďalšia skúsenosť z nebezpečných povetrnostných podmienok letu.

               F.Sekereš mjr.v.v.         návrat

 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky