JUBILANTI Júl 2016 - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

JUBILANTI Júl 2016

ani letné, horúce dni nám nezabránili v ďalšej činnosti...

najskôr sme konštatovali, že medzi nami sú jubilanti :

S úsmevom a dobrými pocitmi  niekoľko členov pobočky počas schôdzky zablahoželali dobré zdravie, šťastie, spokojnosti a veľa úspechov k výročiu narodenia nášmu Jankovi Omachelovi. Predseda p. Kamenický odozdal jubilantovi knihu s venovaním. Nech mu v budúcnosti poslúži ako spomienka na to, že v roku 2016 mal iba 65 rokov.

náš jubilant spolu s členmi SLZ Trenčín na nezvyklom mieste - v bánskom múzeu v bani CÍGEĽ

Druhým jubilantom je :

 
Ľubko HUDEC a jeho 80-ka

Dňa 12.7.2016 sa dožil významného životného jubilea náš dlhoročný člen  kpt. v. v. Ľubomír Hudec. Celý svoj  aktívny  život zasvätil letectvu.
 V roku 1955 bol vyradený z Leteckého technického učilišťa v Liptovskom Mikuláši,
ako technik v hodnosti poručík. Ako jeden s absolventov s výborným prospechom zostal pôsobiť v LTU ako učiteľ predmetov technológie, materiálov, neskoršie leteckej prevádzky   na prvých prúdových bojových  lietadlách v čs.  vojenskom letectve Mig-15 a Mig-17. V roku 1958 je premiestnený k Prvému dopravnému výsadkovému leteckému pluku  v Prahe- odlúčená časť  Trenčín.  Tu v Inžiniersko- leteckej službe zastával funkciu kontrolóra na dopravných lietadlách IL-14, Li-2 a Aero –45.
  Z organizačných dôvodov v roku 1967 odchádza do civilu. Zamestnáva sa v Leteckých opravovniach v Trenčíne. Zo začiatku zastával funkciu vychovávateľa v odbornom technickom učilisku. Po roku bol ustanovený na funkciu samostatného technológa a vedúceho technológa prevádzky. Mimo iné zaviedol technológiu oprav Mig-29 a vrtuľníkov Mi-24.Vo výkone svojich funkcií vynikal precíznosťou a vysokou odbornosťou. Patril k najlepším odborníkom LOT . V roku 1996 odchádza do dôchodku.
 Je členom Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika od roku 1992.

na návšteve v byte p. Hudeca
Ľubomír Hudec v kruhu členov trenčianskej pobočky a leteckého personálu na letisku Kuchyňa 11/2010
 
 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky