apríl 014 - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

apríl 014
Dňa 9. apríla 2014 v Dome armády sa uskutočnilo stretnutie našich členov. Na tému “malé letecké spoločnosti”  prednášal p. Ing Dušan Sadloň.
V úvode stretnutia odovzdal predseda našej pobočky pplk v.v. Kamenický vecné darčeky členom, ktorí sa v tomto období dožívajú životných osobných výročí.

Za potlesku prítomných prebrali si na pamiatku cenné knihy s venovaním od členov výboru pobočky.
S úsmevom na tvári a aj s rozžiarenými očami si prevzali darčeky : Kaliský Ľudovít, Karol Steklý a Somr Jaroslav.

 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky