členovia pobočky - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

členovia pobočky

VÝBOR POBOČKY SLZ TRENČÍN

Kamenický Silvester
Sadloň Dušan
Sekereš František
Švančara Anton

Miroslav  Zelenka


členovia pobočky

1 Baláž Jozef                                       
2 Benko Štefan
3 Boldiš Cyril
4 Čičko Ján
5 Dúžek Ján
6 Dzurák Pavol
7 Gašparovič Peter
8 Herman Roman
9 Hochman František
10 Hrodegh Marian
11 Hudec Lubomír
12 Chalas Oliver
13 Jakubíková Jaroslava
14 Jurošík Pavol
15 Kalafút Ján
16 Kamenický Silvester
17 Krajčovič Štefan

18 Liška Vojtech
19 Lohynský Karel
20 Mikula Ľudovit
 


členovia pobočky

21 Mikulovský Marian
22 Molnárová Alexa
23 Novák Alojz
24 Novotný Václav
25 Omachel Ján
26 Plíhal Richard
27 Rajčan Anton
28 Reich Mojmír
29 Sadloň Dušan
30 Sedílek Ján
31 Sekereš František
32 Somr Jaroslav
33 Steklý Karol
34 Šimon Jozef
35 Šoltýs Milan
36 Švančara Anton
37 Vanek Ján
38 Vaněk Pav
el
39 Zelenka Miroslav
40 Zvalený Vladimír
41 Zvalený Vladimír

 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky