Múzeum Letectva v Košiciach - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Múzeum Letectva v Košiciach

ARCHÍV > SLZ Trenčín 2015
 

podľa plánu činnosti našej pobočky sme dňa 9.apríla 2015 navštívili " Múzeum letectva" na letisku KOŠICE

 

História-popis
Vývoj letectva a leteckej techniky od počiatkov do roku 1943 dokumentuje prvé Letecké múzeum na Slovensku, Múzeum letectva
,ktoré bolo pre verejnosť sprístupnené 24.augusta 2002 v areáli letiska v Košiciach.
Tu
bolo od roku 1924 v poradí druhé letisko na Slovensku a tvorilo najvýznamnejší letecký uzol na východe vtedajšej Československej republiky. Hlavné sídlo tu má aj Slovenské technické múzeum, ktoré je svojím múzejným potenciálom zárukou jeho úspešnosti. "pozri viac"

pozrite si krátku fotoreportáž

 
 

na  stanici v Košíciach :

 
 
 

Uvítanie v klubovni leteckého múzea

 

prekvapenie počas prehliadky : "Stretnutie generácií"

 

Stretnutie po 50 rokoch
1965 -2015
Vojenská odborná školá leteckých mechanikov ( VOŠLM )
K O Š I C E
odbornosť : Letecké palubné prístroje
učiteľ:  Ing.  kpt 0rlita Radomír
vojak žiak : Švančara Anton

 
 

Videli sme :

 

prišiel čas na rozlúčku

 

niektorím vystal čas aj na vyhliadku mesta z veže Košického dómu......

 
 

po ceste vlakom do Trenčína :

 
 
 
 
 
 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky