Naše ciele - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Naše ciele

O nás


Naše ciele SLZ                                                                                                                  späť

Združovanie občanov profesionálne, alebo záujmovo spojených s letectvom. Rozvíjanie odborných znalostí a vedomostí v odbore letectva. Propagovanie letectva a podporovanie jeho rozvoja v OS. Koordinovanie spolupráce vojenského letectva s prevádzkovateľmi civilného letectva, s leteckým organizáciami a inštitúciami v SR.

Podieľanie sa na spracovaní histórie slovenského letectva, na zriaďovaní a udržiavaní pamätných a historických miest slovenského letectva v pôsobnosti regiónu Trenčín. Organizovanie výchovno–vzdelávacej činnosti (prednášky, besedy, semináre, zájazdy). Realizovanie odborno–publikačnej a informačnej činnosti, pamätné tabule, pamätné medaily, publikácie – doplnenie zaznávanej histórie.

Združovanie občanov profesionálne, alebo záujmovo spojených s letectvom. Rozvíjanie odborných znalostí a vedomostí v odbore letectva. Propagovanie letectva a podporovanie jeho rozvoja v OS. Koordinovanie spolupráce vojenského letectva s prevádzkovateľmi civilného letectva, s leteckým organizáciami a inštitúciami v SR.


Podieľanie sa na spracovaní histórie slovenského letectva, na zriaďovaní a udržiavaní pamätných a historických miest slovenského letectva v pôsobnosti regiónu Trenčín. Organizovanie výchovno–vzdelávacej činnosti (prednášky, besedy, semináre, zájazdy). Realizovanie odborno–publikačnej a informačnej činnosti, pamätné tabule, pamätné medaily, publikácie – doplnenie zaznávanej histórie.


Predseda klubu pplk v.v. Silvester Kamenický

Sekcia leteckých modelárov Mgr. Vladimír Zvalený

Miesto činnosti klubu Posádkový klub Trenčín, Hviezdoslavova 16

Miestnosť číslo 328, 227

Klubové stretnutia
každú 2. streda v mesiaci – 16,00 – 19,00 hod. a podľa plánu klubu

 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky