Návšteva v Ivánke - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Návšteva v Ivánke

ARCHÍV > SLZ Trenčín 2014 > máj 014

Zájazd na miesto tragickej smrti gen. Dr. M. R. Štefánika.      


           U príležitosti 95. výročia tragickej smrti gen. Dr. M. R. Štefánika zorganizoval výbor našej pobočky  20.mája 2014   autobusový zájazd do Ivanky  pri Dunaji , na miesta kde došlo k tejto tragickej udalosti. Na našej ceste sme priamo v centre Ivanky navštívili Pamätnú sieň venovanú osobnosti M. R. Štefánika, ktorá približuje jeho život a  dielo. V jej priestoroch je umiestnená stála expozícia fotografií  z jednotlivých období Štefánikovho života, predmetov a artefaktov dokumentujúcich jeho tragickú smrť. Expozíciou nás sprevádzala odborným výkladom pracovníčka Pamätnej siene.     

                 
Odtiaľ sme sa presunuli k Mohyle M. R. Štefánika na miesto tragických udalostí z pred 95 rokov. Veniec k pamätníku so sprievodom účastníkov zájazdu položili čestný predseda našej pobočky pplk. v. v. Jožko Šimon a predseda pplk. v. v. Silvester Kamenický.
                                                            


Príhovor pri mohyle  predniesol p. Karol Steklý. Zastavil sa pri významných medzníkoch života M. R. Štefánika. Zhodnotil predovšetkým jeho veľký prínos pre vznik prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov, Československej republiky, až po tragickú smrť na mieste, na ktorom sme práve stáli. V osobnej krátkej spomienke na jeho život a tragickú smrť sme ukončili pietny akt.

Na záver nášho zájazdu sme navštívili terminál letiska M. R. Štefánika v Bratislave, kde je umiestnená replika lietadla Caproni, na ktorom M. R. Štefánik priletel do svojej vlasti a tragicky zahynul.

 
S históriou výroby tohto talianskeho bombardovacieho lietadla nás zoznámil p. Karol Steklý. Svoj výklad doložil i odbornou publikáciou o tomto lietadle, ktorej autorom je osobne. Zájazdu sa zúčastnilo 25 našich členov, sprevádzalo ho pekné slnečné počasie. K jeho zdarnému priebehu značnou mierov prispel p. Karol Steklý za čo mu patrí naše poďakovanie.

           Záverom môžeme hodnotiť, že zájazd splnil svoje poslanie.

                                                                        Redakcia Webu.

 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky