Príspevky od p. Sekereša - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Príspevky od p. Sekereša

DISKUZIA

Ako prvý otvoril našu podstránku p. Sekereš :

Diskuzia k činnosti Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika

História  aktivít SLZ  od jeho založenia v r. 1992 do dnešných dní je veľmi  bohatá .
Netrúfam si  popisovať históriu ,to je záležitosť kroniky, ktorú bohužiaľ  za SLZ nikto nevedie. Kroniky si vedú iba niektoré pobočky. Je však všeobecne známe ,že  z pôvodnej masovej členskej základne  sú k dnešnej dobe iba trosky čo do počtu  členov i pobočiek.

  Príčinou tohto stavu je viac faktorov. Jeden z nich je úplný nezáujem  mladších  aktívnych príslušníkov  vojenského letectva, ale i letcov z  aeroklubov. Nezáujem je však aj z radov vyslúžilých  letcov, ktorých nostalgické spomienky na letectvo asi neinšpirujú. Často  .neúčinkuje ani osobná  agitácia  členov pobočky .5.kongres SLZ mal  inšpirovať ku  spestreniu činnosti  zväzu i pobočiek  najmä v medzinárodnej spolupráci  so zväzmi letcov Maďarska, Poľska a Česka. Trenčianska pobočka naviazala družobnú spoluprácu s odbočkou  Českého svazu letcŮ (ČSL) v Příbore a zmluvu napĺňa spoločnými akciami a kontaktom ako návštevami leteckých dní , slávností pri pamätníkoch  a pod. V odbočkách ČSL  sa darí podstatne lepšie. Ich členské  základne  čítajú  často cez 100 členov. Prečo teda u nás nie je taký záujem?  Zloženie je  prevažne z vyslúžilých letcov, s minimálnym kontaktom s reálnym letectvom. Možno sem by sme mali zamerať naše aktivity.

Odborné prednášky, besedy  aj exkurzie do leteckých  múzeí a podnikov už zovšedneli.

Náklady na dopravu na akcie si platíme z vlastného členského ,skráteného o odvod do
kasy centrálneho výboru . Dotácie z MO  sú pre SLZ minimálne a pre pobočky nulové.

       I cez všetky problémy máme záujem  aktivizovať našu činnosť  k pestrosti a masovosti.

                               Letecký priatelia, máte nejaké nápady na tento cieľ?
Autor : František Sekereš mjr.v.v.


 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky