september 013 - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

september 013

ARCHÍV > SLZ Trenčín v 2013

Návšteva pobočky SLZ v aeroklubu Martin.

           Na pozvanie predsedu pobočky SLZ  Martin   JUDr. Juraja Badu a člena republikového výboru  p. Ing. Mariana Thémara člena predsedníctva republikového výboru SLZ sme 11.9.2O13  navštívili miestnu pobočku a aeroklub na letisku Tomčany blízko Martina.

           Návštevy sa zúčastnilo 9 členov našej pobočky, ktorých v klubovni miestneho aeroklubu privítal predseda pobočky. Vedľa milého privítania nám hostitelia pripravili bohaté občerstvenie.

         


 
Pri družnom posedení, po vzájomnom zoznámení s ostatnými členmi sme sa navzájom informovali o činnosti našich  pobočiek, i leteckej histórii a problémoch miestneho aeroklubu. S činnosťou našej pobočky zoznámil prítomných náš predseda Silvester Kamenický a o práci a plánoch  martinskej pobočky nás informoval p. JUDr. Juraj Bado.   Do debaty sa zapojili i ostatní členovia pobočiek a miestneho aeroklubu.

        


  Počas ďalšej rozpravy sa otvorila sa i téma o ďalšej perspektívy  činnosti  SLZ.
So zaujímavými  návrhmi pre skvalitnenie jeho činnosti v budúcnosti vystúpil p. Ing. Igor Klesniak. Potvrdil i naše úvahy o tom,  že počet členov sa  nám každým rokom zmenšuje, narastá vekový priemer, organizácia pomaly stráca svoje spoločenské postavenie, lebo jej činnosť v pobočkách je zameraná iba na také akcie ako návšteva múzeí, leteckých dní, besied so zaujímavými osobnosťami atd. Neprodukuje nič čo by bolo pre spoločnosť prospešné. Republikový výbor SLZ  neprináša nič nového čo by zvýraznilo našu činnosť a aby sa organizácia tak stala pre spoločnosť prínosom.Pripravuje návrhy pre výcvik záložných pilotov v aerokluboch, i možnosť, že by sa SLZ stal príspevkovou organizáciou.

          


Po obedňajšom občerstvení kvalitným kotlíkovým gulášom sme odpoludnia navštívili  miestne letecké múzeum. Tu letecký nadšenci sústredili niekoľko exponátov leteckej techniky vojenského i civilného letectva.

                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                        
Mimo iné nás najviac zaujal exponát dopravného lietadla L-41O,v ktorom bol 8.júna 1972 zákerne zavraždený pri únosu odchovanec miestneho aeroklubu Ján Mičica.  
Naši členovia vzdali úctu tejto vzácnej osobnosti miestneho aeroklubu.
Program našej  návštevy sa značne skrátil. Pre nepriaznivé počasie nám hostitelia neukázali činnosť svojho aeroklubu. Vieme,  že mali pre nás pripravenú ukážku svojej leteckej  prevádzky, i s možnosťou vyhliadkového letu.

     

      S hostiteľmi  sa srdečne rozlúčil náš predseda p. Kamenický.
Poďakoval za milé prijatie a pohostenie, vyslovil presvedčenie, že naše pobočky budú aktívne spoločne postupovať s cieľom podstatného skvalitnenia práce SLZ            

 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky