február 014 - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

február 014

  Na schôdzi 12.2.2014  sme privítali nášho bývalého člena p. Františka Neštráka,  ktorý pre nás pripravil zaujímavú prednášku o výrobe historických lietadiel pre Letecké historické múzeum v Prahe. Jednalo sa o repliky lietadiel z medzivojnového obdobia vyrábaných v ČSR. Je všeobecne známe, že u nás sa v tejto dobe vyrábali lietadlá  na vysokej technickej úrovni, ako pre potreby armády tak i civilného letectva.Neštrák v Letectví"
       Ako skúsený letecký odborník bol vedením LOT poverený funkciou  vedúceho dielne pre stavbu historických lietadiel.
V uvedenej  funkcii sa rozhodujúcou mierov podieľal  na výrobe 11  exponátov .
  Medzi najznámejšie repliky z dielne p. F. Neštráka patrili:
AERO – 01  - prvé cvičné lietadlo pre výcvik pilotov v ČSR vyrábané v roku 1921 až 1922
AVIA – Ba – 122  -akrobatický špeciál  z roku 1935. Na uvedenom lietadle predvádzali v tejto dobe vrcholnú akrobaciu po celej Európe známi piloti Novák, Široký a Hubáček.  Menovaní  sa  ešte s pilotom Slovákom Ambrožom zúčastnili na OH v Berlíne v r.1936. Umiestnili sa na popredných miestach.
AVIA – BH-11c – Antilopa –   stíhacie lietadlo z roku 1924-1925
AVIA -  BH – 9
-  lietadlo ocenené pre jeho vysoké letové charakteristiky na mnohých súťažiach v Európe. / rýchlosť, dostup, dolet/ Vyrábané v 30 –tých rokoch minulého storočia.
AERO – A 12 -  dvojmiestne stíhacie lietadlo – na zadnom sedadle strelec s guľometom /dvojča/ na predu kanón ovládaný pilotom. Strely mal synchronizované s otáčkami vrtule
AERO – A –18c – pozorovacie lietadlo z 30-tých rokov.

Aero A-18C (“čierná 5″)
Jedná sa o rekonštrukciu, ktorá vznikla v rokoch 1985 až 1986 v Leteckých opravovniach Trenčín na základe továreňskej dokumentácie a pôvodných dielov (vrátane krídiel s povrchovými chladičmi). Čierna päťka     
   S-199- Messersmith - známe stíhacie lietadlo  vyrábané v Čechách v čase druhej vojny, používané  nemeckým letectvom. Po vojne ako trofejné, i v našom letectve do roku 1954.   • S-199- Messersmith, Zlín – Z-126 – vyrábané v ČSR po 2.sv.vojne pre výcvik pilotov v armáde a aerokluboch.
   Podrobne nás zoznámil s problematikou pri stavbe týchto replík. Veľa krát musel skĺbiť teoretickú časť s pozostávajúcu s výkresov a dokumentácie, s praktickými možnosťami, ktoré podnik mal. Často musel použiť vlastnú fantáziu, samozrejme podloženú bohatými praktickými skúsenosťami leteckého technika .

           Vyrobené exponáty boli odovzdávané leteckému múzeu v Prahe- Kbeloch
slávnostne, spravidla na deň 1.mája, alebo deň letectva.  Aktu sa zúčastňovali funkcionári veliteľstva letectva, múzea, odborná i laická verejnosť. Často i piloti ktorí na uvedených typoch lietali.
           Nešetrili chválou  na repliky, ktoré im p. Neštrák predvádzal. Aj prvý Československý kozmonaut V. Remek pri jednej takejto  príležitosti povedal, nemáme iba české zlaté ručičky, ale i slovenské .

         
                                       I tieto slová boli veľkou odmenou pre p. F. Neštráka a jeho kolektív.
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky