výročka za 2014 - Trenčianský letecký zväz

hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

výročka za 2014

ARCHÍV > SLZ Trenčín 2015

Činnosť  SLZ  gen. Dr. M. R. Štefánika  pobočka Trenčín v roku  2014

V úvode môjho článku pokladám za potrebné podať informáciu, že 6.decembra 2014 sa v posádkovom dome Trenčín konal  6. kongres  Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika. Zhodnotil svoju činnosť za obdobie od konania 5.kongresu a vytýčil ciele svojej činnosti pre nasledujúce roky. Do funkcie prezidenta  SLZ gen. Dr. M. R. Štefánika bol zvolený člen našej pobočky pplk. v. v. Ing. Peter  Gašparovič.
Z plánovaných  a úloh 6.kongresu  SLZ  prebiehalo aj jednanie našej VČS  19.decembra 2014.
Činnosť našej pobočky v uplynulom roku môžeme hodnotiť ako zaujímavú a pestrú. V klubovej činnosti sme zorganizovali niekoľko prednášok a besied. Môžem uviesť napríklad besedu s p. Františkom Neštrákom,  bývalým  zamestnancom  Leteckých opravovní Trenčín, ktorý so svojím pracovným kolektívom zostrojil 11 replík historických lietadiel vyrábaných v ČSR v medzivojnovom období, pre potreby leteckého historického múzea v Prahe Gbeloch.
V marci sa uskutočnila prednáška s besedou na téma Najmodernejšia letecká technika dnešnej doby, konštrukčné novinky. Pripravil ju pre nás
Ing. D. Sadloň. Fundovaným odborným výkladom podloženým obrazovou dokumentáciou nám vysvetlil trendy súčasného vývoja v oblasti vojenského a civilného letectva.
Naše schôdzky nezostali bez spomienok na našu profesionálnu leteckú činnosť. V máji u príležitosti 95. výročia tragickej smrti gen. Dr. M. R. Štefánika sme zorganizovali zájazd na miesto tejto tragédie v Ivanke pri Dunaji. K pamätníku sme položili veniec a krátkym príhovorom p. Karola  Steklého sme si pripomenuli udalosti z pred 95 rokov. Zastavil sa pri významných medzníkoch  života gen. Dr. M. R. Štefánika, pripomenul predovšetkým jeho veľké zásluhy na vzniku prvého slobodného štátu Čechov a Slovákov,  Československej republiky.
Pri príležitosti 70. výročia leteckej bitky nad Karpatmi  sa delegácia našich členov zúčastnila pietnych spomienkových aktov na cintorínoch v Novej Bošáci, Nemšovej - miestna časť Ľuborča  a Slavičíne v ČR. Uctili sme si pamiatku 33 zostrelených Amerických letcov, ktorí boli pôvodne pochovaný na týchto cintorínoch, ktorí boli po vojne exhumovaní a prevezení do svojej vlasti.
V spolupráci s Klubom vojenských veteránov sme zorganizovali zájazd na medzinárodné letecké dni SIAF  2014  - letisko Sliač, ktoré boli zároveň súčasťou osláv 70 výročia SNP.  Účastníci  zájazdu boli spokojní s programom . Obdivovali sme špičkové  výkony našich a zahraničných pilotov. Každý sme si zo zájazdu odniesli pekné spomienky.
V mesiaci september sme oslávili deň Slovenského letectva.  Pred 70 rokmi 17.9.1944 pristal na letisku blízko obce Zolná  1. stihací letecký pluk pod velením štábneho kpt. Františka Fajtla.  Pluk priletel na pomoc pozemným vojskám bojujúcich v SNP. Tieto historickú udalosti sme si pripomenuli na schôdzi našej pobočky za prítomnosti pracovníka vojenského historického múzea v Piešťanoch  Mgr. Petra Kadleca. Delegácia našej pobočky sa zúčastnila centrálnych osláv tohto výročia, ktoré veliteľstvo letectva so SLZ  gen. Dr. M. R. Štefánika zorganizovalo pod záštitou  predstaviteľa  mesta Zvolen, priamo na mieste pôsobenia 1. stíhacieho pluku pri obci Zolná.

Predseda SLZ gen. Dr. M. R. Štefánika  Trenčín
Pplk. v. v. Silvester Kamenický


 
 

ostatné foto - pozri fotogalériu 2014

 
 
 
Hľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky