ÚVOD - Trenčianský letecký zväz

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
 
 

Kontakt  :  SLZ Dr.gen.Milana Rastislava Štefanika, pobočka Trenčín
Posádkový klub Trenčín (Dom armády) , Hviezdoslavova 16,   911 27 Trenčín
tel: 0910 902 062,  e-mail: borton.t@gmail.com

 
 

najnovšia informácia  :

Na 6. Kongrese SLZ bol do funkcie prezident RV zvolený
p. Ing. Gašparovič Peter    
(podrobnosti neskôr)

 
 

Veršíky k Vianočnému stolu ...

Tak , ako  za  oknom  sniežik  padá.               
Nech  do  Vášho  srdiečka  šťastie  sadá,    


zabudnite  na  bolesť  a  starosti ,                          
prežite  Vianoce  v  láske  a  radosti !


Letia sane dolu stráňou, na nich malé deti, 
už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí...

Starý rok už odchádza, nový ide za ním, 
veľa šťastia, zdravia, lásky, to je našim prianím.

Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým,
 dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedkym

Želám Vám všetkého, čo sa Vám páči,
aj stola štedrého, čo hrdlo ráči

a v roku novom šťastného žitia,
zdravie a lásku do Vášho bytia.

Všetkým Vám prajem_príjemné Vianočné sviatky .....! 
 

Nájdete nás :

 

Plán činnosti  SLZ  gen. Dr. M. R. Štefánika
pobočka Trenčín  na  rok  2015

 
 

Niečo o nás :

 
 
 

Naše ciele SLZ
Združovanie občanov profesionálne, alebo záujmovo spojených s letectvom. Rozvíjanie odborných znalostí a vedomostí v odbore letectva. Propagovanie letectva a podporovanie jeho rozvoja v OS. Koordinovanie spolupráce vojenského letectva s prevádzkovateľmi civilného letectva, s leteckým organizáciami a inštitúciami v SR.
Podieľanie sa na spracovaní histórie slovenského letectva, na zriaďovaní a udržiavaní pamätných a historických miest slovenského letectva v pôsobnosti regiónu Trenčín. Organizovanie výchovno–vzdelávacej činnosti (prednášky, besedy, semináre, zájazdy). Realizovanie odborno–publikačnej a informačnej činnosti, pamätné tabule, pamätné medaily, publikácie – doplnenie zaznávanej histórie.

Združovanie občanov profesionálne, alebo záujmovo spojených s letectvom. Rozvíjanie odborných znalostí a vedomostí v odbore letectva. Propagovanie letectva a podporovanie jeho rozvoja v OS. Koordinovanie spolupráce vojenského letectva s prevádzkovateľmi civilného letectva, s leteckým organizáciami a inštitúciami v SR.

Podieľanie sa na spracovaní histórie slovenského letectva, na zriaďovaní a udržiavaní pamätných a historických miest slovenského letectva v pôsobnosti regiónu Trenčín. Organizovanie výchovno–vzdelávacej činnosti (prednášky, besedy, semináre, zájazdy). Realizovanie odborno–publikačnej a informačnej činnosti, pamätné tabule, pamätné medaily, publikácie – doplnenie zaznávanej histórie.


Predseda klubu pplk v.v. Silvester Kamenický

Sekcia leteckých modelárov Mgr. Vladimír Zvalený

Miesto činnosti klubu Posádkový klub Trenčín, Hviezdoslavova 16

Miestnosť číslo 328, 227

Klubové stretnutia
každú 2. streda v mesiaci – 16,00 – 19,00 hod. a podľa plánu klubu

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky